Studijní materiály


Pravidla pro jízdu křižovatkou - jedná se zjednodušený výklad, není to přesná citace zákona

Dopravní značky

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Otázky z konstrukce na skupinu B pro přípravu na závěrečnou zkoušku z jízdy.
( Součástí této zkoušky je kontrola vozidla před jízdou, hrubá neznalost úkonů kontroly vozidla před jízdou se hodnotí stupněm NEPROSPĚL.)

Otázky z konstrukce na skupinu AM,A1,A2 a A pro přípravu na závěrečnou zkoušku z jízdy. (Součástí této zkoušky je kontrola vozidla před jízdou, hrubá neznalost úkonů kontroly vozidla před jízdou se hodnotí stupněm NEPROSPĚL.) 

Otázky z konstrukce na skupinu C pro přípravu na závěrečnou zkoušku z ovládání a údržby vozidla.