Přihlášení k výuce a výcvikuUpozornění:


 • Provádíme výuku pouze v českém jazyce. Pro výuku cizinců nejsme jazykově vybaveni a je tedy nutné si   na každou hodinu výuky a výcviku zajistit vlastního tlumočníka.

  Výcvik na skupinu B - osobní automobil:

        Aktuálně volných míst: 5


 • Vzhledem k tomu ,že jsme současně kapacitně přeplněni na skupinu B a nechceme si vymýšlet proč ještě nelze začít s jízdami,
  tak na férovku  uvádíme  čekací dobu na zahájení kurzu - respektive jízd, která je v současnosti   1  měsíc po podání žádosti
  k výcviku.

 •  Po uplynutí čekací doby  kurz trvá v průměru 1 až 2 měsíce. (zpravidla dvě jízdy v týdnu - celkem 14 dvouhodinovek)
 •  Při podání žádosti vám sdělíme čekací dobu na jízdy, ale už můžete zatím začít navštěvovat hodiny teorie.
 •  Platbu předem  nepožadujeme  stačí až v době zahájení samotných jízd.
 •  Snažíme se jednat podle skutečnosti a nic zbytečně neslibovat.


Podání žádosti k výuce a výcviku

 1. První věc ,kterou musíte udělat, abyste mohli začít s autoškolou je vyplnit a doručit nám vaši žádost k přijetí do autoškoly spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti
    
  Tyto dva dokumenty si můžete vyzvednout v místě provozovny autoškoly na adrese Kaunického 537/2, Čáslav. Žádosti jsou volně přístupné ve schránce pod informační vitrínou. Další možností je, že si je vytisknete přímo z našich stránek z odkazu pod druhým odstavcem.
 2. Žádost prosím vyplňte čitelně velkými tiskacími písmeny. Pokud jste mladší 18 let musí být žádost podepsána Vaším odpovědným zástupcem. Pokud je vám méně než 15 let podpis rodičů musí být úředně ověřen.
  Spolu se žádostí musíte odevzdat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo. Toto potvrzení od lékaře nesmí být starší než 3 měsíce v době odevzdání žádosti. Pokud nám odevzdáte tyto všechny dokumenty, zařadíme Vás do kurzu a můžeme začít s výukou a praktickým výcvikem. Dokumenty stačí vhodit opět do poštovní schránky autoškoly (schránka napravo od dveří pod zvonkem)

Průběh výuky a závěrečné zkoušky


 1. Výuka v Čáslavi probíhá každou středu v době od 15.00 - 16.00.Dále je tu možnost dálkového studia s konzultacemi. Praktický výcvik ve vozidle se plánuje po dohodě s učitelem jízdy.
  Po ukončení výuky a výcviku následuje závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:
 • písemný test
 • ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla pro určité skupiny
 • praktická jízda
  Pro získání řidičského oprávnění je nutné úspěšně absolvovat všechny části zkoušky. Pokud z jedné části neuspějete opakujete vždy pouze tuto část ze , které jste neprospěli. Opravná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů . Celkem máte tři pokusy na každou část zkoušky. Po třech neúspěšných pokusech musíte nově opakovat celou část výcviku nebo výuky.  Celkově máte čas 12 měsíců ode dne první zkoušky provádět opravné zkoušky a novou výuku.

Závěrečná zkouška je zpoplatněna 700 Kč, které zaplatíte pověřené obci před zahájením zkoušky .