Klikni na odkaz vespod pro stažení Žádosti o zápis mentora

Kolik potřebuješ mentorů , tolik tiskni žádostí. Můžeš mít  max. 4 mentory  (chceš dva - tiskni 2x :)

ŽÁDOSTI PŘINESTE NA ÚŘAD VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ 

Pokud kliknete na tento odkaz:
www.autoskolaL17.cz 
budete přesměrováni na stránky asociace autoškol, které dopodrobna řeší tuto problematiku a hlavně požadavky na doprovod žáka - mentora.


Ve skutečnosti se nejedná o nic zásadního. Žák složí kompletně závěrečnou zkoušku (test a jízdy) už po dovršení 17 let a následně do věku 18 let jezdí pod dozorem tzv. mentora, potom už pokračuje sám.

Jaká osoba může být Mentorem?

 • Taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • která nemá zadržený řidičský průkaz,
 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.