L 17 - výuku a výcvik lze zahájit až od 1.1.2024

Pokud kliknete na tento odkaz:
www.autoskolaL17.cz 
budete přesměrováni na stránky asociace autoškol, které dopodrobna řeší tuto problematiku a hlavně požadavky na doprovod žáka - mentora.


Ve skutečnosti se nejedná o nic zásadního. Žák složí kompletně závěrečnou zkoušku (test a jízdy) už po dovršení 17 let a následně do věku 18 let jezdí pod dozorem tzv. mentora, potom už pokračuje sám. Tato novinka začne platit až od 1.1. 2024, dříve kurz nelze zahájit.

Jaká osoba může být Mentorem?

 • Taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • která nemá zadržený řidičský průkaz,
 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.