Podmínky výuky a výcviku

Podmínky výuky a výcviku

 • Legislativa
  Získání řidičského oprávnění řeší zákon č.247/2000Sb., kde je popsán průběh výuky
  a výcviku, počet hodin výuky, výcviku a samotná závěrečná zkouška.

 • Způsob výuky a výcviky
  Výuka probíhá každou středu od 15.00 do 16.00 na adrese Kaunického 537, 286 01 Čáslav.
  Výcvik je plánován zpravidla podle časových možností žáka a učitele výcviku.

 • Neomluvená hodina výcviku
  Za neúčast na předem domluvené výcvikové hodině , která nebude omluvena 24 hodin před zahájením výcvikové hodiny, bude žadateli účtován poplatek ve výši 300 Kč. Poplatek bude uhrazen v hotovosti nejpozději na další výcvikové hodině.

 • Cena výuky a výcviku
  Cena kurzovného a dalších položek je uveden na internetových stránkách www.bydzovsky.com. Částku je možno rozdělit na dvě části.

 • Závěrečná zkouška
  Zkouška je tvořena testem a jízdou. Testy je možné procvičovat na stránkách ministerstva dopravy www.etesty2.cz. Upozorňuji, že pokud žák u testů neprospěje, nemůže dále pokračovat ve zkoušce z jízdy a musí čekat na opravný termín. Žadatel má pouze tři pokusy na test a tři pokusy na závěrečnou jízdu. V případě vyčerpání tří pokusů musí žák absolvovat znovu v celém rozsahu výcvik, případně výuku. Novou výuku a výcvik včetně opakované závěrečné zkoušky je nutno opakovat do 12 měsíců ode dne první zkoušky.
  Poplatek za zkoušku MěÚ v Čáslavi je 700 Kč . V případě , že žák neuspěje musí zaplatit dílčí opravnou zkoušku opět úřadu a autoškole zkouškovou jízdu v ceně podle ceníku i případnou kondiční jízdu navíc , která není povinná.