Pozbytí a odnětí řidičského oprávnění

K pozbytí řidičského oprávnění nebo k odnětí řidičského oprávnění dochází volně řečeno dosažením cílové částky 12 bodů, spácháním přestupku případně trestného činu, za který mi je uložen zákaz řízení nebo z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti. Příkladem je alkoholik, jenž pozbyde řidičské oprávnění za jízdu pod vlivem alkoholu a pokud zlepšuje svoji formu, tak časem se dopracuje ke ztrátě zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla.

Vrácení řidičského oprávnění

Aby vám bylo řidičské oprávnění  vráceno musíte podat žádost o jeho vrácení a prokázat:

 1. zdravotní způsobilost,
 2. psychickou způsobilost,
 3. odbornou způsobilost.

Zdravotní způsobilost - prokážete posudkem o zdravotní způsobilosti, který vám vystaví váš obvodní praktický lékař. Je ke stažení i na našich stránkách.

Psychickou způsobilost - prokážete posudkem o psychické způsobilosti. Posudek vám vystaví dopravní psycholog. Spolupracujeme s PhDr. Miroslavou Říhovou tel.723 301 777

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením z odborné způsobilosti.

Pokud uplyne od zákazu řízení doba delší než 1 rok a u ztráty  zdravotní způsobilosti doba delší než 3 roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel.

Odborná způsobilost se tedy  prokazuje přezkoušením. Nehledejme v tom složitost, přezkoušení proběhne úplně stejně jako zkouška v autoškole pro získání řidičského oprávnění.

tzn. test, jízda a u skupiny C a D zkouška z konstrukce -  pokusy máte pouze dva potom musíte absolvovat novou dílčí výuku případně výcvik . Celé to musíte stihnout do šesti měsíců ode dne vykonání první zkoušky.

Příklad :

Jsem držitelem řidičského oprávnění pro skupiny A,B,C,CE,T a D

co mě čeká:

 • test - pro skupinu D
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla pro skupiny C a D
 • zkouška z praktické jízdy pro všechny skupiny, které chcete vrátit- pojdete tedy 6 jízd

chcete-li vrátit pouze skupinu B , tak stačí pouze test a jízda na skupinu B. O ostatní skupiny nepřicházíte máte je v tzv. v "DEPOZITU".

Jak tedy postupovat:

 1. navštivte svého praktického lékaře
 2. navštivte psychologa
 3. kontaktujte nás , abychom si dohodli přípravu ke zkoušce a termín zkoušky
 4. dostavte se na zkoušku.

u zkoušky po vás budou chtít následující doklady:

 • občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče - důvodem je zákaz řízení vozidel, po jeho dobu trvání nesmíte až do vypršení trestu řídit vozidlo ani  v rámci přípravy na zkoušku a při samotné zkoušce
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti
 • poplatek za zkoušku - 700Kč

Pokud prospějete, bude vám vráceno po podání žádosti řidičské oprávnění.


CENÍK ZA PŘÍPRAVU NA ZKOUŠKU

Skupina B

2800Kč

Skupina A

4000 Kč

Skupina C

5500 Kč

Skupina CE

5500 Kč

Skupina T

3000 Kč

Skupina D

8000 Kč